خانه

     پولاد یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید و تجهیز ملزومات جوشکاری و برشکاری بوده که با دارا بودن بیشترین احاطه در زمینه مسائل جوشکاری و برشکاری و ارائه بزرگترین گستره تولیدات ، توانایی ارائه خدمات به تمامی بخشها و مصرف کنندگان تخصصی تا مصرف کنندگان صنعتی را دارا می باشد.