رابط نازل میگ مگ(Co2)

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

رابط نازل میگ مگ(Co2)

0

رابط نازل میگ مگ(Co2)

رابط نازل تورچ میگ مگ 
کد سفارش : 

  • B1507
  • B2412
  • B2506
  • B3612
  • B5001

تمامی قطعات مصرفی فوق ، با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت Parweld انگلستان ، تحت تست کیفیت قرار گرفته 
است .


مورد استفاده در : 
  • تورچ میگ مگ SB 150A , SB 240A , SB 250A , SB 360A , SB 501W

مشخصات فنی رابط نازل تورچ میگ مگ
کد فنی قطر دهنه قطر انتها طول مورد مصرف
B1507 M6 M8 32mm تورچ میگ SB 150A
B2412 M6 M6 26mm تورچ میگ SB 240A
B2506 M6 M8 35mm تورچ میگ SB 250A
B3612 M6 M8 28.5mm تورچ میگ SB 360A
B5001 M8 M10 25mm تورچ میگ SB 501W

رابط نازل میگ مگ(Co2)