رابط نازل XP8 آب خنک

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

رابط نازل XP8 آب خنک

0

رابط نازل XP8 آب خنک

رابط نازل XP8 آب خنک 
کد سفارش : XP3505

تمامی قطعات مصرفی فوق ، با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت شرکت Parweld انگلستان ، تحت تست کیفیت
قرار گرفته است .


موارد استفاده در : 

  • تورچ میگ مگ XP8 350A , XP8 450W

مشخصات فنی رابط نازل XP8 450W
کد فنی طول قطر دهنه قطر کلی
XP3505 52mm M10 21mm

رابط نازل XP8 آب خنک