شعله پوش میگXP8 200A

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

شعله پوش میگXP8 200A

0

شعله پوش میگ XP8 200A

شعله پوش میگ XP8 200A
کد سفارش : XP2002


تمامی قطعات مصرفی فوق با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت شرکت Parweld انگلستان تحت تست کیفیت قرار 
گرفته است


مورد استفاده در :

  • تورچ میگ XP8 200

 
مشخصات فنی شعله پوش XP8 200A
کد فنی طول قطر دهنه قطر انتها قطر کلی
XP2002-10 65mm 10mm 19mm 25mm
XP2002-13 68mm 13mm 19mm 25mm
XP2002-16 68mm 16mm 19mm 25mm
XP2002-19 68mm 19mm 19mm 25mm
XP2002-16L 72mm 16mm 19mm 25mm
XP2002-19L 72mm 19mm 19mm 25mm

شعله پوش میگ XP8 200A