شعله پوش میگ مگ

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

شعله پوش میگ مگ

0

شعله پوش میگ مگ

شعله پوش تورچ میگ مگ(Co2)
کد سفارش : 

  • B1530
  • B2416
  • B2508
  • B3616
  • B5028

تمامی قطعات مصرفی فوق ، با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت Parweld انگلستان ، تحت تست کیفیت قرار گرفته 
است .


مورد استفاده در : 
  • تورچ میگ مگ SB 150A , SB 240A , SB 250A , SB 360A , SB 501W

مشخصات فنی شعله پوش تورچ میگ مگ
کد فنی قطر دهنه قطر انتها طول مورد مصرف
B1530 12mm 12mm 53mm تورچ میگ SB 150A
B2416 13mm 17mm 64mm تورچ میگ SB 240A
B2508 15mm 15mm 58mm تورچ میگ SB 250A
B3616 16mm 20mm 84mm تورچ میگ SB 360A
B5028 16mm 20mm 76mm تورچ میگ SB 501W

شعله پوش میگ مگ