نازل میگ مگ (Co2)

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

نازل میگ مگ (Co2)

0

نازل میگ مگ(Co2)

نازل میگ مگ (Co2)تمامی قطعات مصرفی فوق ، با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت Parweld انگلستان ، تحت تست کیفیت قرار گرفته 
است .

مورد استفاده در : 

  • تورچ میگ مگ SB 150A , SB 240A , SB 250A , SB 360A , SB 501W

مشخصات فنی نازل میگ مگ (Co2)
کد فنی جنس  سایز قطر انتها طول
B1527-06 Ecu 0.6mm M6 25mm
B1527-08 Ecu 0.8mm M6 25mm
B1527-10 Ecu 1.0mm M6 25mm
B1527-12 Ecu 1.2mm M6 25mm
B2504-06 Ecu 0.6mm M6 28mm
B2504-08 Ecu 0.8mm M6 28mm
B2504-10 Ecu 1.0mm M6 28mm
B2504-12 Ecu 1.2mm M6 28mm
B2504-10A Ecu 1.0mm M6 28mm
B2504-12A Ecu 1.2mm M6 28mm
B2504-12A Ecu 1.2mm M6 28mm
B2505-08 CuCrZr 0.8mm M6 28mm
B2505-10 CuCrZr 1.0mm M6 28mm
B2505-12 CuCrZr 1.2mm M6 28mm
B4014-08 Ecu 0.8mm M8 30mm
B4014-10 Ecu 1.0mm M8 30mm
B4014-12 Ecu 1.2mm M8 30mm
B4014-16 Ecu 1.6mm M8 30mm
B4014-10A Ecu 1.0mm M8 30mm
B4014-12A Ecu 1.2mm M8 30mm
B4014-16A Ecu 1.6mm M8 30mm
B4015-08 CuCrZr 0.8mm M8 30mm
B4015-10 CuCrZr 1.0mm M8 30mm
B4015-12 CuCrZr 1.2mm M8 30mm
B4015-16 CuCrZr 1.6mm M8 30mm

نازل میگ مگ(Co2)