نازل میگ XP8 3003 آب خنک

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

نازل میگ XP8 3003 آب خنک

0

نازل میگ XP8 3003 آب خنک

نازل میگ XP8 450A آب خنک
کد سفارش : XP3003


تمامی قطعات مصرفی فوق با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت شرکت Parweld انگلستان تحت تست کیفیت قرار 
گرفته است


ساخته شده از:

  • آلیاژ مس کروم زیرکونیوممورد استفاده در :
  • تورچ میگ XP8 300A , XP8 450W 

 
مشخصات فنی نازل میگ XP8 200A
کد فنی مشخصات طول قطر سایز جنس
XP3003-08 نازل میگ 45mm M10 0.8mm CuCrZr
XP3003-09 نازل میگ 45mm M10 0.9mm CuCrZr
XP3003-10 نازل میگ 45mm M10 1.0mm CuCrZr
XP3003-12 نازل میگ 45mm M10 1.2mm CuCrZr
XP3003-13 نازل میگ 45mm M10 1.3mm CuCrZr
XP3003-14 نارل میگ 45mm M10 1.4mm CuCrZr
XP3003-16 نازل میگ 45mm M10 1.6mm CuCrZr
XP3003-18 نازل میگ 45mm M10 1.8mm CuCrZr
XP3003-20 نازل میگ 45mm M10 2.0mm CuCrZr
XP3003-24 نازل میگ 45mm M10 2.4mm CuCrZr
XP3003-10A نازل میگ آلومینیوم 45mm M10 1.0mm CuCrZr
XP3003-12A نازل میگ آلومینیوم 45mm M10 1.2mm CuCrZr

نازل میگ XP8 3003 آب خنک