نازل میگ XP8 200A

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

نازل میگ XP8 200A

0

نازل میگ XP8 200A

نازل میگ XP8 200A هوا خنک
کد سفارش : XP2003


تمامی قطعات مصرفی فوق با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت شرکت Parweld انگلستان تحت تست کیفیت قرار 
گرفته است


ساخته شده از:

  • آلیاژ مس کروم زیرکونیوممورد استفاده در :
  • تورچ میگ XP8 200A , XP8 300A 

 
مشخصات فنی نازل میگ XP8 200A
کد فنی مشخصات طول قطر سایز جنس
XP2003-06 نازل میگ 38mm M8 0.6mm CuCrZr
XP2003-08 نازل میگ 38mm M8 0.8mm CuCrZr
XP2003-09 نازل میگ 38mm M8 0.9mm CuCrZr
XP2003-10 نازل میگ 38mm M8 1.0mm CuCrZr
XP2003-12 نازل میگ 38mm M8 1.2mm CuCrZr
XP2003-13 نارل میگ 38mm M8 1.3mm CuCrZr
XP2003-14 نازل میگ 38mm M8 1.4mm CuCrZr
XP2003-10A نازل میگ آلومینیوم 38mm M8 1.0mm AlCuCrZr
XP2003-12A نازل میگ آلومینیوم 38mm M8 1.2mm AlCuCrZr

نازل میگ XP8 200A