گاز پخش کن XP8 آب خنک

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

گاز پخش کن XP8 آب خنک

0

گاز پخش کن XP8 آب خنک

گاز پخش کن XP8 آب خنک
کد سفارش : XP3004


تمامی قطعات مصرفی فوق ، با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت Parweld انگلستان ، تحت تست کیفیت قرار گرفته 
است .

مورد استفاده در : 

  • تورچ میگ مگ XP8 350A , XP8 450W

مشخصات فنی گاز پخش کن XP8 آب خنک
کد فنی جنس  طول قطر دهنه
XP3004B سرامیک تزریقی 30mm 10.5mm
XP3004C سرامیک  30mm 10.5mm

گاز پخش کن XP8 آب خنک