گاز پخش کن تورچ میگ مگ

برای بزرگ نمایی نشانگر را روی تصویر حرکت دهید

گاز پخش کن تورچ میگ مگ

0

گاز پخش کن تورچ میگ مگ

گاز پخش کن تورچ میگ مگ 
کد سفارش :

  • B2405
  • B3605
  • B5005

تمامی قطعات مصرفی فوق ، با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته شده و 
در آزمایشگاه کیفیت Parweld انگلستان ، تحت تست کیفیت قرار گرفته 
است .


مورد استفاده در :
  • تورچ میگ مگ SB 240A , SB 360A , SB 501W

مشخصات فنی گاز پخش کن تورچ میگ مگ
کد فنی جنس قطر دهنه طول قطر انتها مورد مصرف
B2405 سرامیک 9mm 20mm 14mm تورچ SB 240A
B3605 سرامیک 11mm 33mm 17mm تورچ SB 360A
B5005 سرامیک 12mm 28mm 16.5mm تورچ SB 501W

گاز پخش کن تورچ میگ مگ